HizmetlerimizTrafik Sigortası

Karayolların'da meydana gelen kazalarda , karşı tarafa vermiş olduğumuz zararı teminat limitlerince ödeyen sigortadır .

Kasko Sigortası

Aracımızın başına gelebilecek her türlü zararlar için teminat altına aldığımız sigortadır .

Sağlık Sigortası

Meydana gelebilecek sağlık giderlerimize karşı teminat altına aldığımız sigortadır ,

Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.
Dikkat Edilecek Hususlar
Zorunlu Deprem Sigortasında sigorta primi tutarını üç faktör belirlemektedir:
- binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
- binanın yapı tarzı,
- meskenin brüt yüzölçümü.

İşyeri sigortası

İşyeri binası ,demirbaş, emtea, makine vb varlıklarımız için gelebilecek zararlara karşı teminat altına aldığımız sigortadır .